Excentriskt vridande kikventiler

Excentriska vridande kikventiler, även kända som excentriska pluggventiler eller excentriska skivventiler, är en typ av roterande reglerventil som är konstruerad för att reglera eller stänga av vätskeflödet i en rörledning. Excentriskt vridande kikventiler använder en kamrörelse för att förflytta pluggen in i sätet och därigenom åstadkomma stängning.  

Dessa ventiler kännetecknas av sin unika skiv- eller pluggform och deras förmåga att ge exakt strypning och isoleringskontroll, särskilt i applikationer som involverar slurry, viskösa vätskor och höga tryckdifferenser.  

Kontakta oss gärna om du vill ha mer information om våra excentriskt vridande kikventiler.

Fördelar med excentriskt vridande kikventiler 

Det finns flera fördelar med denna typ av ventil. Efter att pluggen lossnat från sätet, och därmed inte längre är i kontakt med sätet, blir vridmomentet lägre. Eftersom ingen kontakt föreligger mellan plugg och säte utsätts excentriska pluggventiler inte heller för det slitage som normalt sker med en kulventil, vars plugg är i konstant kontakt med sätet under körningen. 

Cashco Ranger QCT 

Ramén Valves erbjuder Cashco’s excentriskt vridande kikventil Cashco Ranger QCT med pneumatiskt fjädermembranställdon. Ventilen är utrustad med Quick Change Trim som gör det möjligt att använda flera olika tätningshållare och insatser för att variera öppningsstorleken och kontrollera kavitation. Den kan levereras med antingen flänsat eller flänslöst hus. 

Cashco Ranger QCT introducerades 1981 och var den första excentriskt vridande kikventilen med hela 90 graders rotation och möjlighet att byta ut trim utan att först avlägsna spindel, packning och lägesställare. Cashco Ranger QCT har dessutom en nästintill genomgående flödesprofil, vilket gör att den kan användas tillsammans med slitande flödesmedier utan att dyra keramiska trimmar behöver användas.  

Under de trettiosex år som Ranger excentriskt vridande kikventiler har funnits på marknaden har de visat sig vara några av de mest mångsidiga reglerventiler som någonsin tillverkats. 

Cashco Ranger QCT - olika konfigurationer  

Cashco Ranger QCT finns med tre olika typer av reducerade trimmar, samt trimmar som motverkar ljud och trimmar som motverkar kavitation, varav inga kräver särskilda reservdelar. Ventilen finns också med trim för slitande media. Den finns med fjädrande lägesställare som använder låga lufttillförselstryck, eller kan monteras med valfritt kolvställdon via NAMUR monteringsfästen. 

Datablad Casho Ranger QCT
IOM Cashco Ranger QCT

Applikationer där excentriskt vridande kikventiler används 

Ranger är en universell reglerventil som kan användas i de flesta reglerventilapplikationer, särskilt för ånga. Den har längre livslängd under svåra förhållanden där konventionella kul- eller sätesventiler har problem med slitage på hus eller trim. Den reglerar ljud för gasformiga medier och kavitation- och flamreglering för vätskor. Den kan motstå tillfälliga deformationer på grund av "termisk chock" utan att äventyra fortsatt reglering av processen.  

Excentriskt vridande kikventiler
Vi kan inte hitta produkter som matchade urvalet.