Kägelventiler

Kägelventiler, också kända som sätesventiler, är den vanligaste typen av reglerventil. Kägelventiler kallas också linjära ventiler eftersom spindeln som manövrerar ventilen rör sig upp och ner i en rak linje. Kägelventiler är kända för sin mångsidighet och förmåga att ge exakt strypkontroll. 

Ramén Valves erbjuder kägelventiler från Badger Meter som är mycket anpassningsbara, både trim och säte byts enkelt ut för att passa en mängd olika applikationer.  Kontakta oss gärna om du vill ha mer information om våra kägelventiler.

Hur fungerar en kägelventil?  

Kägelventiler skiljer sig avsevärt från roterande ventiler som kulventiler, excentriskt vridande kikventiler och vridspjällsventiler på så sätt att de har en "krokig" flödesväg. Flödet ändrar riktning flera gånger när det passerar genom ventilen, oavsett spindelns rörelse. Den krokiga flödesvägen leder till att energi från friktion försvinner, vilket i sin tur gör kägelventilen mindre känslig för buller och kavitationsproblem. En annan fördel med kägelventilen är att den kan reglera extremt låga Cv:er/Kv:er. 

Sätesventilens fördelar  

Exakt reglering: Kägelventiler ger exakt och repeterbar flödesreglering över ett brett spektrum av flödeshastigheter.

Förebyggande av läckage: När kägelventilerna är helt stängda ger de en tät avstängning, vilket minimerar läckage. 

Stabilt flöde: Den linjära flödesvägen hos kägelventiler hjälper till att upprätthålla stabila flödesegenskaper, vilket minskar turbulens och tryckfall. 

Industrier och applikationer där kägelventiler används 

Kägelventiler är en vanligt förekommande typ av ventil som används inom olika branscher och speciellt inom processindustrin. De används framför allt för reglering i mer krävande applikationer och processer där det ställs höga krav på noggrannhet. Det finns även trimmar som hanterar problem som t.ex. kavitation och höga ljud. 

Kägelventiler har en stor variation av flödesegenskaper som gör att de kan användas i många olika applikationer. De går att få med särskild trim som gör att de kan hantera mycket höga tryckfall av både vätskor och gaser. De finns i storlekar från ¼" upp till 20" men storlekarna ½" till 8.0" är de vanligaste.  

Kägelventiler
Listvy Rutvy

Resultat: 

  1. Listpris: 
    Logga in för att se avtalspris
No products are matching the selection