Kulsektorventiler

Kulsektorventiler, även kallade för segmentventiler, är en typ av reglerventil som används för att reglera flödet av vätskor i industriella processer. Dessa ventiler är konstruerade med en specialformad kula som har en V-notch eller segmenterad öppning, vilket möjliggör exakt flödesreglering i applikationer där strypreglering och modulerande reglering krävs. 

Vår egen Ramén KulSektorventil är välbeprövad i en mängd olika processindustrier sedan 1950-talet, såsom pappers- och massaindustrin, gruvindustrin, kemiska industrin samt för olika gasapplikationer. Ramén KulSektorventil är en reglerventil för vätskor, gaser, ånga, media med slitande partiklar, slam, slitande slurry, pulver, pellets och viskös media.  

Hur fungerar Ramén KulSektorventil? 

Ramén KulSektorventil utgörs av en kulsektor med en elliptisk till cirkulär öppning, som ger hög upplösning och likprocentiga regleregenskaper i de mest krävande reglerapplikationerna. Ramén KulSektorventils ventilsäte skyddas helt av kulsektorn i sitt öppna läge. Sätet har också fullt stöd 0° till 90°, till skillnad från andra ventiltyper där sätet är helt exponerat för media och saknar helt eller delvis stöd.  

Utformningen av kulsektorn ger ökat slitagemotstånd mot slitande media och ger en säker tät avstängning. Ramén KulSektorventil ger utmärkt tätning i stängd position jämfört med vridspjällsventiler och segmenterade kulventiler. Läckage genom slitning undviks tack vare att tätningsytan på kulsektorn inte exponeras för slitage. 

Fördelar med Ramén KulSektorventil

• Självdränerande design säkerställer att media inte fångas i ventilen. Detta förhindrar även avvattning och pluggbildning vid reglering av fibersuspensioner och slurry.
• Kulsektor med elliptisk till cirkulär öppning ger likprocentiga regleregenskaper med hög kapacitet, hög reglerprecision och brett reglerområde (300:1).
• Hög tryckåtervinning.
• Lågt vridmoment medger enkel automatisering med små ställdon som ger lägre kostnader.
• Enkelt och minimalt underhållsbehov.
• Utmärkt sätestäthet i enlighet med EN60534-4, läckageklass VI för mjuksäte och IV för metallsäte.
• Kompakt design och låg vikt minskar kostnader och miljöpåverkan

Ramén KulSektorventil finns med ett antal olika konfigurationer och anslutningar. För att hitta bästa alternativet för din applikation kontakta oss. 

Ramén KulSektorventil konfigurationer och typiska applikationer 

Ramén KulSektorventil finns med ett antal olika konfigurationer: 

KS1- Optimal för rena vätskor och gaser vid måttliga tryckområden, tryckfall och temperaturer. 
KS-1A - Optimal för rena media. 
KS-1B - Optimal för slitande media som innehåller fasta partiklar. KS-1B är även optimal vid högre hastigheter och temperaturer. 
KS-1C - Används för slitande media samt vid applikationer med höga hastigheter, höga differenstryck och begynnande kavitation. 
KS-1E - Ger en lång livslängd i applikationer med mycket slitande media som innehåller partiklar, samt där det föreligger risk för kaviation. 
KSP/KSPF - Denna modell minimerar utsläpp till atmosfär och är därför en lämplig lösning vid höga temperaturer och/eller frätande och farliga media som kräver ökad ventiltäthet. 
KSG/KSGF - En gummilinad reglerventil som har en hög motståndskraft mot slitage för applikationer inom gruvverksamhet, industriell och kommunal vattenhantering, avloppsvatten och applikationer med slurry. 

Kontakta oss för att hitta bästa alternativet för din applikation. 

Kulsektorventiler
Listvy Rutvy

Resultat: 

  1. Listpris: 
    Listpris 
    Logga in för att se avtalspris
No products are matching the selection