Flamskydd

Flamskydd, eller flamspärr, är en säkerhetsanordning som förhindrar spridningen av lågor i händelse av brand eller explosion i en tank. Flamskyddet låter gas och ånga passera, men släcker lågan för att förhindra en större brand eller explosion. I farliga miljöer där utsläpp av brandfarliga ämnen är ett problem spelar flamskydd en viktig roll för att öka säkerheten och minimera risken för katastrofala incidenter. 

Ramén Valves erbjuder högkvalitativa flamskydd från amerikanska tillverkaren Cashco Inc. Kontakta oss gärna om du vill ha mer information om våra flamskydd. Du kan också boka möte eller chatta med en av våra tekniska specialister. Vi har gedigen erfarenhet av tankskyddsutrustning för olika applikationer och hjälper dig att hitta rätt flamskydd för just din process. 

Så fungerar flamskydd

Flamskydd är utformade för att tillåta passage av gaser eller vätskor samtidigt som de förhindrar att antändningskällan, såsom öppen låga eller gnista, kommer in i utrustningen eller kärlet. Flamskydd består vanligtvis av ett hus med en serie metallplattor, trådnät eller andra porösa material som skapar en barriär för lågan. Avledarens design är avgörande för att säkerställa att den tillåter normalt gasflöde samtidigt som den effektivt stoppar flamfronten. 

Flamskyddslösningar för lagringstankar

Flamskydd används inom ett stort antal olika industrier och processer som involverar hantering, lagring eller transport av brandfarliga gaser eller ångor, som olje- och gasindustrin, kemiska processanläggningar, petrokemiska anläggningar med mera. Till exempel kan flamskydd användas i bränsletankventiler och rörledningar.

Det finns en stor mängd olika situationer där flamskydd minskar riskerna och förbättrar säkerhetsaspekterna vid lagring av stora mängder brandfarliga vätskor eller gaser. I händelse av en olycka, som en brand eller en explosion, kan konsekvenserna vara förödande. Flamskydd minimerar risken för att lågor sprider sig tillbaka till lagringstankens innehåll, vilket kan förhindra en större katastrof. Utöver att skydda personalen minskar flamskyddet risken för skador på anläggningen och dess tillgångar. Det kan förhindra förstörelse av lagringstankar och därmed minska förluster och driftstopp.

Olika typer av flamskydd

Flamskydd delas vanligtvis upp i detonations- och deflagreringsflamskydd. Skillnaden i konstruktionen av dessa två typer av flamskydd har att göra med hastigheten på flamman som kan utvecklas inuti röret. En flamma som rör sig snabbare än ljudets hastighet sägs vara en detonation, medan allt som rör sig långsammare kallas en deflagration. Det är viktigt att förstå de unika egenskaperna hos det explosiva ämnet och att välja rätt typ av flamskydd för att säkerställa säkerheten för människor och materiel.

Detonationsflamskydd 

Detonationsflamskydd används i situationer där en detonation, en snabb och kraftig kemisk reaktion, kan inträffa. Detta händer när en explosion sker med överljushastighet, vilket genererar en stötvåg och en kraftig tryckvåg. Användningen av detonationsflamskydd är nödvändig vid hantering och förvaring av explosiva ämnen som kräver snabb kontroll över tryck och värme. Detonationsflamskydd är konstruerade för att hantera de extrema krafter som genereras vid en detonation och förhindra eller minimera skador och risker för personal och utrustning.

Deflagrationsflamskydd 

Deflagration är en mindre snabb form av förbränning som sker med en långsammare hastighet än en detonation. Deflagrationsflamskydd används i situationer där faran ligger i den snabba frigörelsen av värme och långsammare tryckvåg. Dessa situationer kan innefatta arbete med brandfarliga ämnen eller explosiva gaser där risken för en kontrollerad förbränning finns. Deflagrationsflamskydd är utformade för att hantera värme och tryck som genereras under en mindre snabb förbränningsprocess, och de är avgörande för att minska risken för brännskador och för att begränsa skador på omgivande utrustning och strukturer.

Placering av flamskydd

Flamskydd kan placeras antingen utanför röret (End of line) eller inuti röret (In line) beroende på vad som passar bäst för den specifika applikationen.  

Flamskydd utanför röret (End of line)

Flamskyddet installeras i dessa fall i slutet av en rörledning eller ventil (se illustrationen här nedanför) för att hindra lågan från att gå vidare in i systemet. De används ofta i situationer där lågan förväntas röra sig i endast en riktning.

Flamskydd inne i röret (In line)

Flamspärren monteras här i rörledningen (se illustrationen här nedanför). Produkten installeras nära den kritiska punkten där det skulle kunna uppstå en antändning. Flamskyddet minimerar flammans hastighet och eliminerar risken för att ett explosivt tryck byggs upp inuti tanken. In-line flamskydd är utformade för att förhindra att lågan rör sig både uppströms och nedströms. De erbjuder skydd i scenarier där riktningen för lågans utbredning är oförutsägbar.

Flamskyddskonsultation, regelverk och säkerhetsstandarder

Det finns en rad regleringar och standarder när det gäller användningen av flamskydd. Att följa dessa regler och standarder är inte bara ett krav för att uppfylla lagstiftningen utan är också avgörande för att säkerställa effektiviteten hos flamskyddssystemen och därigenom minimera risken för olyckor och skador inom industriella anläggningar. En integrerad och välunderhållen flamskyddslösning är nyckeln till att säkra en säker lagring och hantering av brandfarliga ämnen.

På Ramén Valves har vi stor erfarenhet av att arbeta med flamskydd och hjälper dig gärna hitta rätt lösning för din applikation. Kontakta oss gärna redan idag, alternativt boka möte med en av våra tekniska specialister. 

Våra olika flamskydd

Ramén Valves erbjuder högkvalitativa flamskydd från amerikanska tillverkaren Cashco Inc. Deras specialdesignade konstruktion i flamspärren skapar en släckbarriär genom att absorbera värmen från en potentiell låga.

Samtliga modeller används som oberoende säkerhetssystem mot explosioner i tankar och rörledningar. Produkterna är designade, tillverkade och testade enligt direktiven i 2014/34/EU (ATEX114) och ISO 16852.

Vi beskriver några av de modeller vi erbjuder här nedanför. Kontakta oss gärna för mer information. 

Flamskydd 6A00

Modell 6A00 från Cashco är ett flamskydd för deflagration som monteras i öppningen eller ansluts i rörledningen (så kallat In-line). Dess primära funktion är att släppa igenom flöden av gas eller ånga från lättantändliga vätskor genom röret, samtidigt som det förhindrar överföring av flammor. Läs mer i Technical bulletin för modell 6A00. 

Flamskydd 6E00

Modell 6E00 från Cashco är ett så kallat ”end-of-line”- flamskydd som skyddar mot deflagration. Flamskyddet monteras direkt på tanken, på en avluftningsventil eller på änden av en ventilationsledning. Dess primära funktion är att släppa igenom flöden av gas eller ånga av lättantändliga vätskor genom röret samtidigt som det förhindrar överföring av antändliga flammor från utsidan. Läs mer i Technical bulletin för modell 6A00. 

Flamskydd 7A00

Modell 7A00 från Cashco är en flamspärr som skyddar mot detonation. Anordningen monteras i öppningen eller ansluts i rörledningen (så kallat In-line). Flamspärrens primära funktion är att släppa igenom flöden av gas eller ånga av lättantändliga vätskor genom röret samtidigt som det förhindrar överföring av flammor som potentiellt kan antända. Läs mer i Technical bulletin för modell 6A00. 

Flamskydd
Vi kan inte hitta produkter som matchade urvalet.