Lägesställare

Lägesställare används för att reglera luftbelastningstrycket på ventilställdonen. En lägesställare tvingar ställdonet att flytta ventilen tills önskat läge har uppnåtts och balanserats i enlighet med utmatningssignalen från regulatorn. Styrsignalen till lägesställaren kan vara elektrisk eller pneumatisk. De kan vara 3–15psi, 4–20 mA, 0–10V, digitala eller ha olika protokoll såsom HART eller Profibus.

Vi hjälper dig gärna att välja rätt lägesställare för din ventillösning och applikation. Kontakta oss eller boka ett möte med en av våra produktspecialister. 

Därför används lägesställare

Huvudsyftet med en lägesställare är att förbättra ventilens upplösning. Lägesställaren säkerställer att ventilens läge kommer så nära som möjligt det läge som begärts av styrsystemet. Den kan mildra effekten av dynamiska variationer som orsakar ogynnsam reglerbarhet, såsom förändringar i packningsfriktion till följd av korrosion, smuts, smörjning, slarviga kopplingar och icke-linjäriteter i ventilställdonen. Lägesställaren kan också förbättra svarshastigheten baserat på den mottagna signalen, vilket möjliggör snabbare luftbelastning och avluftning.

Så fungerar lägesställare

Beroende på ventiltyp är lägesställare normalt monterade antingen på sidooket för linjära ventiler eller överst på roterande ventiler. Det finns emellertid alltid en mekanisk koppling till ventilspindeln. När processvariabeln (t.ex. flödeshastighet, temperatur, tryck) skiljer sig från börvärdet, matar en styrsignal från regulatorn in lägesställaren. Lägesställaren skickar en motsvarande lufttrycksbelastning till ställdonet. När den mekaniska kopplingen känner av att ventilläget har förändrats, skickas återkopplingssignalen till regulatorn där den jämförs med börvärdet för att se till att ventilen har uppnått önskat läge. Utan en lägesställare i reglerkretsen kan ingen lägesställaresåterkoppling fås, vilket skulle resultera i sämre styrprecision.

Lägesställare parat med ställdon

Beroende på ställdonskonfiguration kan lägesställare paras med både dubbelverkande och enkelverkande ställdon. Lägesställare för enkelverkande ställdon har endast en luftutgång till ställdonet, medan dubbelverkande typer har två luftutgångar som ska användas med ställdon utan fjäder.

Våra olika lägesställare

Ramén Valves levererar analoga och digitala ventillägesställare från Flowserve, Siemens och Schneider Electric. Några av dessa lägesställare beskrivs här nedanför. Vill du ha mer information om våra lägesställare, kontakta oss gärna eller boka ett möte med någon av våra produktspecialister.

Lägesställare PMV D3 från Flowserve

PMV D3 är en digital lägesställare som levereras av Flowserve. Den kan användas med både enkelverkande och dubbelverkande manöverdon. Produkten har ett datoroptimerat pneumatiskt relä vilket ger en mycket bra dynamisk prestanda samtidigt som det ger en låg luftförbrukning i viloläge. Konfigureras lätt med tryckknappar via en tydlig display med svenskt menyspråk.
PMV D3 kan även levereras med D3 fjärrmontage, vilket är lämpligt för installation i miljöer där det finns kraftiga vibrationer, höga eller låga temperaturer, korrosion, dålig tillgänglighet med mera. Maximal rekommenderad längd mellan D3 och fjärrmontageenheten är 5 meter.

Lägesställare PMV P5/EP5 från Flowserve

PMV EP5 och P5 serien från Flowserve är analoga elektropneumatiska lägesställare (även kallade lägesregulatorer) för roterande och linjära ställdon. De tillåter enkel påbyggnad av lägesgivare, gränslägesbrytare och I/P omvandlare som bidrar med noggrannare reglering. Kommer med manometeruttag och är helt tätt kapslad med robust aluminiumhölje.

Lägesställare PMV D20 från Flowserve

PMV D20 är en kompakt, digital lägesställare för enkel- och dubbelverkande manöverdon. Den enkla designen bidrar med hög upplösning även för mindre ventiler. PMV D20 kalibreras enkelt på bara några sekunder genom ett knapptryck. Display och menyval med svenskt språkval. Finns med HART och i explosionssäker version för farliga miljöer.

Lägesställare SIPART P32 från Siemens

Seimens SIPART PS2 är en elektropneumatisk lägesställare som kan monteras på både vriddon och linjära don. Lägesställaren är designad med så kallade piezoelektriska ventiler som endast använder luft då det behövs, vilket gör den till en ekonomisk och miljösmart produkt. Hanteras enkelt med tryckknappar eller fältbuss. Har ett antal inbyggda automatiska funktioner och kan även fjärrstyras, vilket gör att den passar bra i kritiska och potentiellt farliga miljöer som till exempel vid starka vibrationer, extrema temperaturer, strålning och applikationer där ventilpaketet är svårt att ta sig fram till.

Lägesställare SRD998 i serien Foxboro från Schneider Electric

Foxboro SRD998 serien erbjuder smarta digitala lägesställare tillverkade av Schneider Electric. Designad för både enkel- och dubbelverkande manöverdon. Kommer med HART 7 kommunikation och en användarvänlig LCD-display med flertalet menyspråk. Lägesställaren kan genomföra självdiagnostik i uppkopplat läge (online), vilket bidrar med kortade driftstopp.  Klassad enligt ATEX/IECEx med flera.

Vill du ha mer information om våra lägesställare? Kontakta oss gärna eller boka ett möte direkt med en av våra produktspecialister.

Lägesställare
Listvy Rutvy

Resultat: 

  1. Listpris: 
    Logga in för att se avtalspris
No products are matching the selection