Vridspjällsventiler

En vridspjällsventil är en ventil med kvartvarvsvridning som främst används för att stänga av och sätta på flöden men kan även användas för reglering. Den här typen av ventil är fördelaktig när du behöver en kompakt design som snabbt går att öppna eller stänga. Vridspjällsventiler är kända för sin enkla konstruktion, kompakta storlek och snabba manövrering.  

Våra vridspjäll av varumärket Ramén är tillverkade i Fagersta, Sverige och finns i en unik mängd olika höglegerade material och titan, allt beroende på kundens behov. Ventilerna levereras med handspak, växel eller med ett pneumatiskt eller elektriskt manöverdon. 

Läs mer om Ramén vridspjällsventiler modell SP110 och SP210 i databladet

Hur fungerar en vridspjällsventil? 

Vridspjällsventiler reglerar vätske- och gasflöden genom att spjällskivan vrids i sitt säte, antingen parallellt eller vinkelrätt mot flödesriktningen. När skivan är parallell med flödet är ventilen öppen och tillåter vätska att passera igenom. När skivan är vinkelrät mot flödet är ventilen stängd och blockerar flödet. 

Öppningsvinkeln för spjällskivan regleras med handspak eller växel, eller med ett pneumatiskt eller elektriskt manöverdon. 

Vridspjällsventilens fördelar  

  • Snabb manövrering: Vridspjällsventiler har en kvartvarvskonstruktion, vilket gör att de snabbt kan gå från fullt stängd till fullt öppen och tvärtom.

  • Kompakt design: Deras enkla konstruktion och kompakta design gör dem väl lämpade för applikationer med begränsat utrymme.

  • Lågt tryckfall: När de är helt öppna erbjuder vridspjällsventiler minimalt hinder för flödet, vilket resulterar i lägre tryckfall över ventilen.

  • Kostnadseffektiva: Vridspjällsventiler är ofta mer kostnadseffektiva än andra ventiltyper, vilket gör dem till ett populärt val för olika applikationer. 

Industrier och applikationer där vridspjällsventiler används 

Vridspjällsventiler har ett brett användningsområde och kan användas för frätande gaser, vätskor och ånga inom en rad olika industriområden såsom vattenrening, HVAC-system, kemisk bearbetning, kraftgenerering, mat och dryck med mera. De är lämpliga för både storskaliga industriapplikationer och mindre kommersiella system. 

Vridspjällsventiler
Vi kan inte hitta produkter som matchade urvalet.