Säkerhetsventiler

Ramén Valves är återförsäljare av säkerhetsventiler för gas, ånga och vätskor i industriella och kryogena applikationer. Våra säkerhetsventiler kommer från tyska tillverkaren Herose och är utformade för att hantera höga tryck och temperaturer. De används för att skydda utrustningen från övertryck och därmed förebygga potentiella olyckor eller skador. 

Våra säkerhetsventiler finns i en mängd utföranden med olika material, tätningar, med/utan lättverk och i gastäta/öppna varianter. Kontakta oss gärna så hjälper våra tekniska experter dig att välja rätt säkerhetsventil för just din applikation. 

Säkerhetsventiler för industrin

Säkerhetsventiler används inom industrin för att säkra slutna system och skydda människor och utrustning mot skada. Det är en viktig komponent som finns i många olika typer, modeller och material. Varje industri har sina unika kravställningar som installerade säkerhetsventiler måste uppfylla. Våra säkerhetsventiler finns bland annat inom läkemedelsindustrin, livsmedelsindustrin och inom kemisk industri.

Vad gör en säkerhetsventil?

En säkerhetsventils funktion är att hantera och reglera tryck. Den har en fjäder som ställs in för att ventilen ska öppnas när ett förvalt tryck uppnås, detta för att undvika övertryck som kan skada det övriga systemet. När normala tryckförhållanden har återställts stängs ventilen igen. Vill du veta mer om säkerhetsventiler? På sidan ”Allt om säkerhetsventiler” kan du läsa mer om hur du bäst väljer säkerhetsventil för din bransch eller applikation.

Banner säkerhetsventiler

Få hjälp att räkna ut rätt dimension

Få hjälp med dimensionering och beräkning av säkerhetsventiler med vårt beräkningsverktyg Ramén PRO Sizing. Här kan du välja säkerhetsventil som passar din process genom att ange dina unika parametrar. Programvaran föreslår sedan det bästa alternativet för din applikation. Våra experter på Ramén Valves finns tillgängliga för att hjälpa till med beräkningen av säkerhetsventiler om du behöver det. Du kan boka ett möte med oss för att få hjälp. Med vårt stöd kan du säkerställa att dina säkerhetsventiler är korrekt dimensionerade.

Säkerhetsventil för olika trycknivåer

Säkerhetsventiler finns i olika storlekar och utföranden beroende på applikationen och det maximala tillåtna trycket i systemet. De är utformade för att öppnas vid en förinställd trycknivå och släppa ut överskottstryck för att hålla trycket inom säkra gränser. Vi erbjuder säkerhetsventiler i olika storlekar och tryckområden, i sortimentet finns säkerhetsventiler allt från 1,5 bar, 9 bar samt 10 bar. 

Säkerhetsventiler för gas, ånga och vätskor


Tryckkärl och kompressorer är normalt utrustade med säkerhetsventiler i syfte att släppa ut övertryck under kontrollerade former för att skydda utrustning mot skador. HEROSE-säkerhetsventiler finns i olika utföranden som passar olika applikationer, inklusive vätgas, tryckluft och ånga. Dessa ventiler är tillverkade av olika material och har olika typer av tätningar, med eller utan lättverk, och finns i både gastäta och öppna varianter. Detta gör det möjligt att välja den optimala säkerhetsventilen för just din specifika applikation.

Säkerhetsventil regler och kontroller

I Sverige regleras kraven på säkerhetsventiler i Arbetsmiljöverkets föreskrift Användning och kontroll av trycksatta anordningar (AFS 2017:3). Det innebär att de som har säkerhetsventiler i sina processer måste följa vissa regler och lagar för att försäkra sig om att ventilerna är korrekt utformade och kontrollerade enligt given föreskrift. I föreskriften finns det inga exakta tidsangivelser för hur ofta kontroll och service ska genomföras, det är formulerat som att de ”...regelbundet ska undersökas med fortlöpande tillsyn”. Alla organisationer har olika förutsättningar, därför kan det vara bra att utifrån dessa bestämma vilka intervall som är lämpliga för just er process och sedan upprätta en rutin. 

Ramén Valves serviceorganisation hjälper till med kontroll av säkerhetsventiler

Vill man försäkra sig om att säkerhetsventilen öppnar på inställt öppningstryck är det vanligast att man plockar ner ventilen och gör service och provtrycker den i en provtryckningsbänk. Då bör man även passa på att kontrollera fjäder, ventilhus och tätytor. Allt detta kan serviceorganisationen på Ramén Valves hjälpa till med. Läs mer om vårt serviceerbjudande här

Säkerhetsventiler
Listvy Rutvy

Resultat: 

  1. Listpris: 
    Logga in för att se avtalspris
No products are matching the selection