Vakuumventiler

Vakuumventiler, även kallade vakuumbrytare, är säkerhetsanordningar som används för att skydda ett slutet system eller en sluten behållare från vakuum eller negativt tryck. De är speciellt utformade för att skydda utrustning, rörledningar, tankar och kärl från de potentiellt negativa effekterna av bildandet av vakuum.  

Ramén Valves erbjuder två typer av vakuumventiler; VAC 100 och VAC 112. Dessa ventiler har en fjäderbelastad disk och metalltätande konstruktion.

Vakuumventilens funktion för trycksatta system 

Processutrustning, rörledningar och lagringstankar får inte utsättas för ett invändigt vakuum (dvs. tryck under 0 barg) som är lägre än vad utrustningen tål. I fall där sådan risk föreligger kan Ramén Valves vakuumventiler installeras och konfigureras för att öppnas vid en angiven vakuumtryckgräns. Då tillförs atmosfärisk luft i processutrustningen, rörledningen eller lagringstanken i syfte att kontrollera mängden vakuum.  

Konfigurera vakuumtrycket med vakuumventiler 

Våra Ramén vakuumventiler förhindrar att undertryck uppstår i rörsystem, tankar och behållare. De konfigureras för att öppnas vid en angiven vakuumtryckgräns. Genom att tillföra atmosfärisk luft i processutrustningen, rörledningen eller lagringstanken regleras och kontrolleras mängden vakuum på ett säkert sätt. 

Håll din utrustning skyddad med våra vakuumventiler, välj mellan VAC 100 eller VAC 112. 

VAC 100 eller VAC 112 – vilken ska jag välja? 

Våra vakuumventiler finns i två olika utföranden, VAC 100 och VAC 112. Vilken du ska välja beror på vilken typ av utrustning du har, tryckområde, precision och applikationskrav.  

VAC112 är en vakuumventil som används för att skydda rörledningar och slutna behållare på ång- eller vätskesystem för tryck upp till 64 barg. 

VAC100 är en vakuumventil för skydd av tryckkärl, tankar, rötkammare, behållare, silos, trattar, rörledningar och andra konstruktioner som kan utsättas för undertryck. VAC100 öppnas automatiskt när trycket av gaser eller ångor understiger 0,85-0,9 barg, vilket ger konstruktionen ett robust och pålitligt skydd mot vakuum som annars kan orsaka skador på något system. 

Användningsområde 

Exempel på användning är vid rengöring av system med ånga, där det uppkommer undertryck vid nedkylning efter rengöring, eller när pumpar startar eller stoppar i systemet och orsakar tryckstötar.  

Vakuumventiler
Listvy Rutvy

Resultat: 

  1. Listpris: 
    Listpris 
    Logga in för att se avtalspris
No products are matching the selection