Mottrycksregulatorer

Mottrycksregulatorer, även kallade tryckbegränsningsventiler eller avlastningsregulatorer, är viktiga komponenter i vätskekontrollsystem. De är utformade för att reglera och upprätthålla trycket i system uppströms och är vanligt förekommande i olika industriella processer. De används för att bibehålla en förinställd trycknivå genom att avlasta övertryck och arbetar för att kontrollera mottrycket i rörledningar och system. En mottrycksregulator har en liknande funktion som en säkerhetsventil med den skillnaden att mottrycksregulatorn ger en mycket noggrannare kontroll i processen. 
 
Ramén Valves erbjuder ett brett sortiment av mottrycksregulatorer från Cashco som passar för olika branscher och applikationer såsom kemisk bearbetning, olja och gas, läkemedel med mera. 

Skillnad mellan mottrycksregulatorer och säkerhetsventiler

Mottrycksregulatorer reglerar trycket på inloppet eller uppströms genom att upprätthålla ett konstant tryck vid regulatorns inlopp. De kan användas för att avlasta tryck men ska inte förväxlas med en säkerhetsventil. Skillnaden är att en säkerhetsventil öppnar när trycket byggs upp till dess börvärde och är normalt dimensionerad för att släppa igenom det erforderliga flödet med högst 10% övertryck.  
 
Ett exempel skulle vara om säkerhetsventilens börvärde var 10 barg. När trycket i systemet byggs upp till 10 barg kommer säkerhetsventilen att öppna och släppa igenom det erforderliga flödet innan trycket överstiger 11 barg. (10 barg x 1.10). En mottrycksregulator är en strypningsanordning och som sådan kommer den gradvis att öppna och stänga för att kontrollera vätsketrycket. Ofta installeras en baktrycksregulator i en parallell ledning med en säkerhetsventil och ställs in på ett tryck strax under säkerhetsventilens utlösningspunkt. Dess uppgift är att öppna och stänga för att hantera eventuella störningar, utan att äventyra syftet med säkerhetsventilen, vilket kan vara ett krav för processen. 

Vanligt användningsområde

En mottrycksregulator används ofta som återcirkulationsventil för pumpar. Centrifugalpumpar används i hela bearbetningsindustrin och att köra pumpen på dess bästa verkningsgradspunkt (BEP- Best Efficiency Point) innebär i många falla att pumpen tillhandahåller mer vätska än processen kräver. När systemets användningshastighet ändras kommer mottrycksregulatorn öppnas och stängas för att återcirkulera vätskeöverskottet tillbaka till en lagringstank. På så vis kan pumpen fortsätta köras på BEP. 

Mottrycksregulatorer
Listvy Rutvy

Resultat: 

  1. Listpris: 
    Listpris 
    Logga in för att se avtalspris
No products are matching the selection