Processregulatorer

Processregulatorer, även kallade tryckregulatorer eller styrregulatorer, används för att kontrollera tryck och i vissa fall temperatur i olika processer. Vad gör en regulator till en processregulator? Det beror på regulatorns designkriterier och tekniken i vilken den används. Kort sagt är en processregulator utformad specifikt för den process i vilken den ska tillämpas. I många fall har en regulator många olika yttre och inre komponenter som kan användas för olika processapplikationer, beroende på konfiguration.  

Olika typer av processregulatorer 

Det finns två olika typer av processregulatorer; tryckreducerande regulatorer och mottrycksregulatorer. Syftet med tryckreducerande regulatorer är att reducera ett högt tryck, av gas eller vätska, till ett lägre tryck. Den håller även det lägre utgångstrycket konstant. Mottrycksregulatorer används för att hålla ett inkommande tryck konstant. Vårt sortiment inkluderar både tryckreducerande regulatorer och mottrycksregulatorer.  

Några vanliga industrier och applikationer

Regulatorer är vanligt förekommande inom industrin, exempelvis använder bryggerier många olika typer av regulatorer för att reglera ånga, vatten och koldioxid. Processregulatorer som används inom livsmedelsindustrin är tillverkade i särskilda FDA-godkända material som garanterat inte förorenar den mat eller dryck som behandlas. Ångflödesregulatorer används i ånginjektionssystem i de fall oljan är mycket viskös och måste värmas upp innan det kan pumpas upp ur marken.  

Processregulatorer för naturgas

Det finns hundratals olika typer av naturgasregulatorer som används inte bara för att minska eller avlasta trycket, utan också för att stänga av helt i händelse av en brusten rörledning. Naturgasregulatorer kan också användas som övervakningsregulatorer som tar över processtyrningen i de fall en annan regulator har misslyckats.

Processregulatorer för kryogena applikationer

Kryogena processregulatorer används för att reglera flytande kväve och syre med temperaturer ned till -195 °C. Syre och kväve lagras vanligtvis som vätska och särskilda regulatorer används för att åstadkomma det erforderliga flödet av syre eller kvävgas till användaren. 

Vanligt ställda frågor om regulatorer 

Vad gör en regulator? 

En regulator hjälper till att reducera högtrycksflöden till lägre nivåer innan de kommer in i nedströmsutrustning eller processer, vilket skyddar utrustningen från skador. 

Regulatorns jobb är att reglera flödet av en vätska och bibehålla önskad trycknivå i ett system. Detta uppnås genom att justera flödeshastigheten för en vätska eller gas som passerar genom den för att säkerställa att trycket vid utloppet förblir inom ett önskat intervall. 

Hur fungerar en regulator? 

Processregulatorer övervakar kontinuerligt trycket och jämför det med ett börvärde eller en önskad trycknivå. Om trycket avviker från börvärdet justerar regulatorns styrmekanism ventilens läge för att öka eller minska flödeshastigheten. 

Vilken är den vanligaste regulatorn? 

Tryckreducerande regulatorer den vanligaste typen av regulatorer. Andra typer av regulatorer, som flödesregulatorer, mottrycksregulatorer och vakuumregulatorer, används också i stor utsträckning inom sina respektive tillämpningar. Valet av en regulator beror på viktiga faktorer som den avsedda användningen, tryckområde, flödeskrav, systemdesign och regleringsprecision specifikt för applikationen eller processen i vilken den ska användas.  

Processregulatorer
Listvy Rutvy

Resultat: 

  1. Listpris: 
    Listpris 
    Logga in för att se avtalspris
No products are matching the selection