Processventiler

Processventiler är specialiserade komponenter som används i industriella processer för att kontrollera tryck, flöde eller temperatur inom industriella applikationer. De är konstruerade för att uppfylla specifika driftskrav och finns i en mängd olika branscher, inklusive olja och gas, petrokemi, vattenrening, läkemedel, livsmedel och drycker med mera. 

De finns tillgängliga i många olika utföranden, material och storlekar. Faktorer att ta hänsyn till när man ska välja process ventil är typ av vätska, flödeshastighet, tryck, temperatur och vilken nivå av reglering som krävs. 

Ramén Valves erbjuder kulventiler, vridspjällsventiler, backventiler, vakuumventiler och säkerhetsventiler i en mängd olika material, allt från 316L till Hastelloy C-276 och Inconel.  

Kontakta oss så hjälper vi dig att hitta rätt processventil för din applikation.  

Olika typer av processventiler 

Kulventiler 

Kulventiler är en av de vanligaste avstängningsventilerna. Det finns många fördelar med att använda kulventiler. För att nämna några har de en kvartvarvskonstruktion, vilket gör att de snabbt kan gå från fullt stängd till fullt öppen och tvärtom. De är även mindre i storlek än de flesta andra ventiler och de erbjuder effektiv tätning med lågt vridmoment.  

Vridspjällsventiler 

En vridspjällsventil är en ventil med kvartvarvsvridning som främst används för att stänga av och sätta på flöden men kan även användas för reglering. Den här typen av ventil är fördelaktig när du behöver en kompakt design som snabbt går att öppna eller stänga. Vridspjällsventiler har ett brett användningsområde och kan användas för frätande gaser, vätskor och ånga.  

Backventiler 

Backventiler, även kallade envägsventiler, är utformade för att stoppa återflöde (omvänt flöde). Följaktligen skyddar de kompressorer och pumpar från skador. Ramén Valves tillverkar två typer av backventiler: Kägelbackventiler i snedsätesutförande och diskbackventiler.  

Vakuumventiler 

Processutrustning, rörledningar och lagringstankar får inte utsättas för ett invändigt vakuum (dvs. tryck under 0 kPag) som är lägre än vad utrustningen tål. I fall där sådan risk föreligger kan Raméns vakuumventiler installeras och konfigureras för att öppnas vid en angiven vakuumtryckgräns. Då tillförs atmosfärisk luft i processutrustningen, rörledningen eller lagringstanken i syfte att kontrollera mängden vakuum. 


Säkerhetsventiler 

En säkerhetsventil är en ventil med en fjäder som ställs in för att öppnas när ett förvalt tryck uppnås, detta för att undvika övertryck som kan skada det övriga systemet. När normala tryckförhållanden har återställts stängs ventilen igen. 

Processventiler
Listvy Rutvy

Resultat: 

  1. Listpris: 
    Listpris 
    Logga in för att se avtalspris
No products are matching the selection